ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБНОВУ ОБЈЕКАТА БР. 6 И БР. 12 У КИНЕСКОЈ ЧЕТВРТИ У НОВОМ САДУ (ШИФРА: ПР-2/2018)