ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2019. ГОДИНИ, ШИФРА: ЈНМВ-У-2/2019-ГУП