ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ШТАМПАЊE У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ШИФРА: ЈНМВ-У-5/2016-ГУП