ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА– СЕРВИСИРАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ, ШИФРА ЈНМВ-7/2020