ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА (ШИФРА ЈНМВ-У-6/2020)