ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРИПРЕМНИХ САСТАНАКА ИЗ ОБЛАСТИ ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ (ШИФРА: ЈНМВ-У-9/2016-ГУП)