ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА И ДРУГИХ УРБАНИХ ЕЛЕМЕНАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ, БРОЈ 1.2.10/2020