ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – OБУКА ЗА ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ (ЈНМВ-У-8/2016-ГУП)