ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОБУКА, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА, ОРГАНИЗАЦИЈА, ИНСТИТУЦИЈА И УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ШИФРА: ЈНМВ-У-7/2019-ГУП