ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОБУКА И ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ (ШИФРА: ЈНМВ-У-10/2016-ГУП)