ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ (ШИФРА: ЈНМВ-У-4/2016-ГУП)