ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА КОНТРОЛНОГ ПРЕГЛЕДА И СЕРВИСИРАЊА ПРОТИВ ПОЖАРНИХ АПАРАТА И ХИДРАНАТА И ПРОТИВПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ (ШИФРА: ЈНМВ-У-10/2020)