ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ИЗРАДА СТУДИЈЕ ЗАСНОВАНЕ НА АНАЛИЗИ ТРЖИШТА РАДА ИЗ УГЛА ПОЛИТИКЕ КОМПЕНЗАЦИЈЕ У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ И СЕКТОРУ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (ИКТ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ( ЈН БР.8/2018-Г)