ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА СТУДИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА (ШИФРА: ЈНМВ-У-6/2016-ГУП)