ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2018-2022. ГОДИНЕ (ШИФРА: ЈНМВ-У-10/2017-ГУП)