ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА КАРАТА И ИДЕНТИФИКОВАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНИХ НАДМЕТАЊА, ШИФРА: ЈНМВ-У-4/2019-ГУП