ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА, ШИФРА: ЈНМВ-У-5/2019-ГУП