ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ШИФРА: ЈНМВ-У-7/2016-ГУП