JАВНA НАБАВКA УСЛУГA ХОТЕЛСКOГ СМЕШТАЈА И ПРАТЕЋИХ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У ХОТЕЛУ ВИСОКЕ КАТЕГОРИЈЕ-ЈН БР. 6/2016 -Г