ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ШИФРА: ЈНМВ-У-3/2019-ГУП