ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА (ШИФРА: ЈНМВ-У-9/2017-ГУП)