ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ДОДАТНА ОБУКА И ОБРАЗОВАЊЕ ПОЧЕТНИКА У БИЗНИСУ (ШИФРА: ЈНМВ-У-13/2016-ГУП)