ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У КОВИЉУ, ШИФРА: ОП-5/2020