ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ФК „ФРУШКОГОРАЦ“ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ (ШИФРА: ОП-22/2018)