ЈАВНA НАБАВКA - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЈЕЛА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ, ЈН БР. 12/2019-Г