ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ РЕСТОРАНА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ (ЈН БР.6/2017-Г)