ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЈЕЛА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ, ЈН БР. 5/2017-Г