ЈАВНA НАБАВКA ДОБРА - СОФТВЕР ЗА ДИКТИРАЊЕ И ТРАНСКРИПЦИЈУ (ШИФРА: ОП-Д-5/2020)