ЈАВНA НАБАВA– УСЛУГА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ „РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА ДОСТАВНИХ ВОЗИЛА У НОВОМ САДУ“ (ШИФРА: ЈНВВ-У-1/2018)