ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈКОЈ ПОДРШЦИ О ПРОГРАМИМА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ