Читај ми

ИЗМЕНА ТРАСЕ ЛИНИЈА БРОЈ 1, 5, 5Н, 8, 11А, 11Б и 17

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве (број:IV-34-5350/2020) одређује се привремена измена трасе аутобуских линија број 1, 5, 8, 11А, 11Б и 17 од 10. до 12. октобра 2020. године.
Због санације хаварије на вреловоду у Улици Јована Суботића (од Улице војводе Бојовића до Кисачке улице) у Новом Саду аутобуси мењају трасу кретања на следећи начин:
ЛИНИЈЕ БРОЈ 5 и 5Н
Смер Темерински пут: Од раскрснице улица Темеринске и Кисачке аутобуси саобраћају десно у Кисачку улицу, лево на Булевар краља Петра I, лево у Улицу браће Јовандић, даље улицама Житни трг и Војводе Бојовића, десно у Улицу Јована Суботића и даље настављају редовном трасом кретања.
Смер са Авијатичарског насеља:Од раскрснице улица Јована Суботића и Војводе Бојовића аутобуси саобраћају лево у Улицу војводе Бојовића, даље улицама Житни трг и Браће Јовандић до Булевара краља Петра I, десно на Булевар краља Петра I, десно у Кисачку улицу, лево у Темеринску улицу и даље настављају редовном трасом кретања.
ЛИНИЈА БРОЈ  11А
Од раскрснице улица Јована Суботића и Војводе Бојовић аутобуси саобраћају лево у Улицу војводе Бојовића, даље улицама Житни трг и Браће Јовандић до Булевара краља Петра I, десно на Булевар краља Петра I, лево у Кисачку улицу и даље настављају редовном трасом кретања.
ЛИНИЈА БРОЈ 11Б
Од раскрснице улицаТемеринске и Кисачке аутобуси саобраћају десно у Кисачку улицу, лево на Булевар краља Петра I, лево у Улицу браће Јовандић, даље улицама Житни трг и Војводе Бојовића, десно у Улицу Јована Суботића и даље аутобуси на линији 11б настављају важећом измењеном трасом.
ЛИНИЈЕ БРОЈ  1 и 17
Смер ка центру: Од раскрснице улица Кисачке и Булевара краља Петра I аутобуси саобраћају десно на Булевар краља Петра I, лево у Улицу браће Јовандић, даље улицама Житни трг и Војводе Бојовића, десно у Улицу Јована Суботића и даље настављају редовном трасом кретања.
Смер од центра (линија број 1): Од раскрснице улица Јована Суботића и Војводе Бојовића аутобуси саобраћају лево у Улицу војводе Бојовића, даље улицама Житни трг и Браће Јовандић до Булевара краља Петра I, десно на Булевар краља Петра I, лево у Кисачку улицу и даље настављају редовном трасом кретања.
ЛИНИЈА БРОЈ  8
Смер са Новог Насеља: Од раскрснице Булевара краља Петра I Улице браће Јовандић аутобуси саобраћају десно у Улицу браће Јовандић, даље саобраћају улицама Житни трг и Војводе Бојовића, десно у Улицу Јована Суботића и даље настављају редовном трасом кретања.
Смер са Штранда: Од раскрснице улица Јована Суботића и Војводе Бојовића аутобуси саобраћају лево у Улицу војводе Бојовића, даље улицама Житни трг и Браће Јовандић до Булевара краља Петра I, лево на Булевар краља Петра I и даље настављају редовном трасом кретања.

АУТОБУСИ НА ЛИНИЈАМА БРОЈ 1, 5, 5Н, 8, 11А, 11Б и 17 НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ РЕДОВНА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.
САОБРАЋАЈНИ СЕКТОР