Читај ми

ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У УЛИЦИ МОДЕНЕ

На основу решења о привременој забрани одвијања моторног саобраћаја у Улици Модене, од Булевара Михајла Пупина до Змај Јовине улице и Трга слободе у Новом Саду, због извођења радова на изградњи подземне јавне гараже у Улици Модене, улаз-излаз, односно пролаз и заустављање моторних возила у улицама у зони забране саобраћаја – пешачкој зони, уместо кроз Улицу Модене одвијаће се кроз Његошеву улицу. Привремена забрана одвијања моторног саобраћаја у Улици Модене важи од 23. маја 2022. године до 23. маја 2023. године.

Управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада

Нови Сад, 24. мај 2022. године