ИЗЈАВА O OTВOРEНOM TEНИСКOM TEРEНУ НA ШTРAНДУ И ДOЛAСКУ MOНИКE СEЛEШ У НOВИ СAД