Читај ми

ИСТЕКАО РОК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ЧЕТВРТЕ РАТЕ ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Градска пореска управа Града Новог Сада, подсећа обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да је у понедељак 15. новембра 2021. године, истекао рок за измирење четврте рате годишњег пореза на имовину за 2021. годину.

Пореске обвезнике који нису успели на време да сервисирају доспеле обавезе, позивамо да искористе законску могућност и поднесу Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза, чиме стичу могућност отплаћивања утврђеног дуга на рате уз отпис камате у висини од 50% све у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата а истовремено, таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.

Заједно градимо наш Град.  

Нови Сад, 17. новембар 2021. године