Читај ми

ИНТЕРАКТИВНИ ВЕБ АЛАТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА TRIBUTE

На крају другог пројектног периода, конзорцијум TRIBUTE комплетирао је неколико активности уз већ успешно усвајање TRIBUTE платформе знања као кључног алата за свеобухватно спровођење пројекта. Због ковид ограничења и немогућности личних сусрета које намеће пандемија, TRIBUTE је у суштини захтевао динамични и интерактивни веб-алат како би спроводио и унапредио размену међу својим партнерима. Ово је остварено помоћу EUSAIR Stakeholder Platform (ESP), а којим је управљао Регион Марка, Interreg ADRION партнер на пројекту из Италије, EUSAIR Facility Point.

ESP је усвојен као TRIBUTE платформа знања и коришћен је за сада за организовање онлајн сусрета партнера. У будућности, биће коришћен за размену резултата пилот мера и размену најбољих пракси учесника TRIBUTE living labs („живих лабораторија“ које окупљају стејкхолдере у циљаним областима мобилности). Платформа ће понудити како фунцкионалне и техничке погодности за интеракцију међу учесницима као и за размену информација. Овакав вид билатералног партнерства између EUSAIR Facility Point-а и TRIBUTE-а предстваља додатну вредност за Interreg ADRION Programme, а остварује се кроз прожимање два Interreg пројекта.

Када је реч о основним активностима пројекта, већина TRIBUTE партнера је покренула своје Living Labs. Нови Сад је до сада успешно организовао шест living lab сусрета. Град Милано одржао је почетни састанак са спроводиоцима размене мобилности. Градови Љубљана и Марибор заказали су своје почетне састанке за децембар, док ће остали пројектни партнери (Загреб, Сарајево и Патрас) покренути своје living lab активности почетком 2022. године.  

Методологија за TRIBUTE Action Plan биће финализована током предстојећих недеља укључујући и и заједнички оквир за спровођење неколико пилот мера, што је у складу са пројектом који је препознао National Recovery and Resilience Plan (NRRP), SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) за наведене градове и другим градским пројектима из области мобилности. Ефекат приступа living lab биће вреднован на основу својих примењивости у другим градским пројектима мобилности.  

За више информација молимо посетите званичну веб страницу TRIBUTE https://tribute.adrioninterreg.eu.

Ovo saopštenje za javnost je napravljeno uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj saopštenja za javnost je isključiva odgovornost TRIBUTE Partnerstva i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije i/ili  Programskih tela ADRION-a.