Читај ми

ИНOВАТИВАН ПРИСТУП ПРУЖАЊУ ЈАВНИХ УСЛУГА КРОЗ РАЧУНАРСТВО У ОБЛАКУ

Шеф Канцеларије за локални економски развој Града Новог Сада проф. др Маријана Дукић Мијатовић присуствовала је презентацији пројекта ''Инвотиван приступ пружању јавних услуга кроз рачунарство у облаку'' коју организује компанија ''ДунавНет''.

Град Нови Сад један је од 12 партнерских организација из пет европских земаља којима је у оквиру Програма ФП7 Европске уније одобрено финансирање поменутог пројекта. Осим Града у Пројекту учествују ЈКП ''Информатика'' Нови Сад и компанија ''ДунавНет'' из Новог Сада.

Циљ је да се израде пилот пројекти у свакој земљи учесници, односно да се постојећи подаци и информације локалних самоуправа изместе у ''cloud'', и искористе за унапређење услуга које управе пружају грађанима путем онлајн сервиса.

- Канцеларија за локални економски развој и Град Нoви Сад увек су имали динамичне пројектне активности, и увек ћемо подржавати све видове технолошког напретка који ће нашим грађанима обезбедити бољи и лакши свакодневни живот. Све ''cloud'' (облак) услуге биле би дизајниране да омогуће интероперабилност и отвореност да се систем развија, што би довело до конкурентнијег тржишта јавних е-услуга и задовољења потреба друштва на прави начин. Значај овог пројекта огледа се у размени знања, стварању партнерстава, али и приступу ЕУ фондовима који су намењени финансирању најсавременијих информационих технологија – истакла је проф. др Маријана Дукић Мијатовић.

- У пројекту учествују градови из Италије, Шпаније, Енглеске, Немачке и Србије, а циљ је да грађани земаља Европске уније имају исте е-услуге без обзира на то где се налазе. Тренутно смо у раној фази реализације пројекта, тачније у петом месецу, а предвиђено је да он траје три године. Сада покушавамо да утврдимо које би све информације односно услуге градови могли да обезбеде за грађане који су мобилни, а мисли се на пример на информације о школама, систему здравствене заштите и слично – истакао је менаџер Пројекта Ланфранко Марасо.

Измештање података подразумева коришћење ''cloud computing'' технологије која омогућава корисницима приступ информацијама путем интернета независно од места где се оне физички налазе, што пружа велику мобилност, једноставност и ефикасност.

Нови Сад, 25. јун 2014. године