II ЈАВНИ KОНKУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕKАТА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСKИХ ОБЈЕKАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2021. ГОДИНИ