„HOME CARE SERVICES IN NOVI SAD“

Пројекат „Home care services in Novi Sad“ реализује Град Нови Сад преко Градске управе за социјалну и дечју заштиту у партнерству са Центром за социјални рад и Новосадским хуманитарним центром. Циљ пројекта је допринос процесу интеграције избеглих лица и интерно расељених лица у Србији и њиховом једнаком учешћу у друштву. Намера је да се унапреде капацитети за самосталан живот најугроженијих избеглица, интерно расељених лица и локалног становништва, чиме ће се допринети решавању егзистенцијелних проблема угрожених грађана у Новом Саду. Пројекат је реализован. Укупна вредност пројекта је 111.160,00 еура, а вредност донације 99.960,00 еура.