Читај ми

ГРАД РЕШИО ПРОБЛЕМ ПРОКИШЊАВАЊА У ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

На основу сагледаног постојећег стања и потреба за побољшањем услова и организације рада у Заводу за здравствену заштиту студената реализује се пројекат надоградње четвртог спрата, односно попуна етаже и надзиђивање поткровља на постојећем објекту. Тренутно је у току извођење радова прве фазе на надоградњи четвртог спрата и поткровља овог објекта, што подразумева рушење, бетонске и армирачке радове, израду челичне конструкције, кровопокривачке радове, део зидарских радова, фасадерске радове и стручни надзор.

Будући да је у току прошле недеље често падала киша и да је кров на ком се тренутно изводе радови прокишњавао, на иницијативу члана Градског већа за здравство проф. др Золтана Хорвата  постављено је 500 метара квадратних поцинкованог и пластифицираног лима и парапропусне фолије, како услови рада у овој здравственој установи не би били угрожени и како би радови могли да се изводе и по лошем времену.

Реализацијом овог пројекта који финансира Град Нови Сад, биће трајно решен проблем равног крова, прокишњавања објекта и смањени трошкови санације и одржавања, а Завод за здравствену заштиту студената добиће на постојећем објекту додатних 200 метара квадратних корисне површине, што ће унапредити квалитет здравствене заштите у овој установи, која брине о здрављу  65 000 студената Универзитета у Новом Саду.

Нови Сад, 7. октобар 2013. године