Читај ми

ГРАД ПОДСТИЧЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић расписао је јавни позив послодавцима за учешће у програму стручног оспособљавања и запошљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2012. години.

Јавни позив предвиђен је Акционим планом запошљавања Града Новог Сада за текућу годину, а обезбеђено је 31.536.000 динара за стручно оспособљавање и запошљавање 73 приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем, у трајању од 12 месеци.

Средства су намењена за зараде приправника са припадајућим порезом и доприносима, у месечном износу од 36 000 динара. Приоритет приликом избора за доделу средстава имаће приватни послодавци као и послодавци који у захтеву назначе да ће након осопособљавања и положеног приправничког испита засновати радни однос на неодређено време са приправником.

Јавни позив објављен је 15. марта 2012. године на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs , и отворен је 15 дана од датума објављивања. Додатне информације могу се добити у Градској управи за привреду путем телефона на бројеве: 452-414, 66-14-085 и 66-24-282.
 


Нови Сад, 16. март 2012. године