Читај ми

ФОРМИРАН ТИМ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПРИСТУПАЧНОСТИ

Први радни састанак Тима за имплементацију Акционог плана приступачности у новом сазиву одржан је у Скупштини Града Новог Сада. Чланови Тима су стручњаци различитих профила, представници градских управа, јавних и јавно комуналних предузећа, Завода за заштиту споменика културе, организација цивилног друштва од којих је већина њих учествовала у изради Стратегије приступачности Града Новог Сада и Акционог плана.

Акциони план представља скуп мера и активности којима је основни циљ стварање услова за примену приступачности у Граду Новом Саду у складу са концептом „Дизајн за све“ који је кључан инструмент за постизање приступачности и употребљивости окружења, производа и услуга. 

Активности на побољшању приступачности односе се на јавне површине, јавни превоз, јавне објекте и област информација и комуникација као и на континуирано уклањање свих постојећих баријера и успостављање контроле о испуњености стандарда приступачности ради спречавања стварања нових баријера и повећањем нивоа свести и знања шире друштвене јавности.

Тим је дужан да прати и контролише имплементацију Акционог плана приступачности Града Новог Сада 2013-2018. године. Задаци Тима су да предлаже мере и акције ради што успешније имплементације Акционог плана, да учествује у изради годишњих програма за спровођење активности из Акционог плана и сарађује са градским управама и службама, јавним и јавно комуналним предузећима, установама, институцијама, струковним организацијама, организацијама цивилног друштва и средствима јавног информисања у циљу што успешније имплементације Акционог плана.

На састанку је договорено да се у наредном периоду након анализе важећих аката на нивоу Града изради предлог градске одлуке о приступачности и градски правилник у области приступачности, како би се стекли услови за системско решавање проблема. Такође, усвојен је и предлог да се у сарадњи са градским управама, ЈП и ЈКП отпочне са обукама о приступачности за њихове представнике.

У наредном периоду биће процењени и услови за стварање катастра у области приступачности, анализом постојећег стања и уносом тих података у одговарајући програм. Именовањем Тима за имплементацију акционог плана приступачности Град Нови Сад наставља своје активности у циљу стварања окружења које је приступачно за све грађане.

Нови Сад, 10. април 2014. године