Читај ми

ЕДУКАЦИЈА О УПРАВЉАЊУ ЕНЕРГЕТСКИМ РЕСУРСИМА

Радионица и семинар на тему ''Управљање енергетским ресурсима на локалном нивоу'' и ''Примена обновљивих извора енергије'', који су намењени представницима Града Новог Сада и општине Бачки Петровац, одржана је у Скупштини Града Новог Сада у оквиру пројекта ''Обновљива енергија у градовима''.

Реч је о ИПА пројекту "REC"-"Renewable Energy in Cities" који реализују Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине и Агенција за енергетику, у оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска - Србија 2007 - 2013. Партнери на Пројекту су Град Осијек са UNDP Хрватска, и Град Нови Сад са Агенцијом за енергетику Града Новог Сада и Електротехничком школом ''Михајло Пупин'' у којој ће бити формирана демо-учионица за обновљиву енергију.

- Наш законодавни систем о ефикасном коришћењу енергије имплементирао је принципе и стандарде Европске уније. Кроз пројекат ће бити урађена енергетска снимања неколико објеката јавних установа и послужиће приликом реконструкције зграда уз примену принципа енергетске ефикасности. Такође, израдићемо годишњи план и програм управљања енергијом, а кроз иницијативу овог Пројекта Република Хрватска уступила је Републици Србији информациони систем за управљање енергијом. Представници дванаест градова и општина из Војводине биће обучени за коришћење тог система – истакла је менаџер Пројекта из Градске управе за заштиту животне средине Драгица Бранковић.

На семинару су говорили проф. др Душан Гвозденац и машински инжењер Мирослав Кљајић са Факултета техничких наука који је задужен за едукацију.

Пројекат има за циљ да се, заједничким радом и разменом знања и искустава, формирањем демо-учионице у Електротехничкој школи ''Михајло Пупин'', организовањем радионица у градовима и општинама Војводине и израдом брошура и летака, подигне свест о потреби развоја и коришћења обновљивих извора енергије.

Радионице и семинари за представнике градова и општина у Војводини одвијају се и у Србобрану, Бачу, Бечеју, Врбасу, Бачкој Паланци, Бачком Петровцу, Жабљу, Тителу, Темерину, Беочину, Сремским Карловцима, Сомбору, Суботици, Руми, Сремској Митровици, Зрењанину и Бачкој Тополи.

Нови Сад, 17. април 2014. године