Читај ми

ЕДУКАЦИЈА АДМИНИСТРАТИВНИХ РАДНИКА НОВОГ САДА И АПАТИНА О УПРАВЉАЊУ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ

Едукација запослених Новог Сада и Апатина који су ангажовани на пословима везаним за примену Закона о јавној својини одржана је у Скупштини Града Новог Сада. Реч је о једној од активности пројекта ''Управљање јавном имовином'' у чијој импелемнтацији учествују Град Нови Сад, Општина Апатин и ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Пројекат се реализује у оквиру EU Exchange 4 програма који финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Републици Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина.

Циљ пројекта је унапређење процеса успостављања права јавне својине Града Новог Сада и Општине Апатин у циљу стварања услова за убрзани локални економски развој. Планиране пројектне активности допринеће ефикаснијој примени Закона о јавној својини којим су локалне самоуправе постале носиоци права својине на имовини коју користе. Ефикасно организован попис имовине и успостављање ажурне, дигитализоване евиденције података о непокретностима кључни су предуслови за примену концепта савременог управљања имовином који локалним самоуправама може донети значајне бенефите.

- У циљу подизања стручних капацитета запослених организована је едукација за запослена лица у администрацији Града Новог Сада и Апатина и осталим институцијама чије је град оснивач, а који су укључени у послове везане за упис непокретности и вођења евиденције. На едукацији запослени ће се упознати са обавезама предвиђеним Законом о јавној својини, нужношћу успостављања блиске сарадње између свих субјеката који управљају имовином, а нарочито са обавезом вођења евиденције – истакла је шеф Канцеларије за локални економски развој Града Новог Сада проф. др Маријана Дукић Мијатовић.

Укупна вредност пројекта је 147.267,43 €, а кључне активности су израда Студије о примени методологије пописа и управљања имовином за потребе Града Новог Сада; Организација пописа планиране имовине која ће бити предмет уписа права јавне својине у корист Града Новог Сада; Набавка ИТ опреме; Израда софтверске апликације за управљање имовином за Град Нови Сад и Општину Апатин и унос података; Подношење захтева Града Новог Сада и Општине Апатин за добијање потврде Републичке дирекције за имовину да су пописане непокретности пријављене на Јединствену евиденцију непокретности у државној својини.

Нови Сад, 19. јун 2014. године