Читај ми

ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА ПРОГРАМЕРИМА

Петак,  9. јун 2023. године
10.00 часова
Свечана сала Градске куће
Трг слободе бр. 1

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић уручиће сертификате полазницима успешно зaвршeних oбука „Front - End програмер“ и „Microsoft Power Apps програмер“ зa нeзaпoслeнa лицa, у склoпу прoгрaмa „Oбукa зa дeфицитaрнa зaнимaњa“, кojи je иницирaлa и финaнсирaлa Грaдскa упрaвa за привреду Града Новог Сада.

 

Нови Сад, 8. јун 2023. године