“CROSSWATER”

У оквиру ИПА прекограничног програма Србија – Мађарска, одобрена су средства за пројекат “CROSSWATER”.  ЈП Завод за изградњу града, Нови Сад је водећи партнер, а партнери из Мађарске су ATI-VIZIG - Szeged Lower Tisza District Water Directorate и HOMOKKERT - Homokkert Micro Region Integration Non-profit Ltd. Циљ пројекта је унапређење техничке опреме и информативних основа за превенцију и спречавања поплава и штете од плављења изливањем, у економски и друштвено заосталим регионима угроженим водом, у циљу проширења капацитета надлежних органа и прекограничне комуникације о превенцији и спречавању штете од поплава, копнених вода и суше; ефикасна заштита од ванредних догађаја, тражење нових решења директно и индиректно ће (кроз подржавање сигурног и одрживог економског развоја) унапредити услове за живот становништва. Укупна вредност пројекта je 1.136.330,00 евра, вредност пројекта који се односи на ЈП Завод за изградњу града Нови Сад износи 382.600 евра. Почетак реализације пројекта је 01. јануар 2013. године, рок за реализацију пројекта је 18 месеци.