Члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци

ТИХОМИР НИКОЛИЋ
Члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци

Трг слободе 1, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон: +381 21 525 850, 425 802
Факс: +381 21 527 491
e-mail: tihomir.nikolic@novisad.rs

Рођен је 19.12.1943.године (Црновце,Трговиште-Брање).

Образовање: Универзитет Нови Сад, Економски факултет - Суботица, дипл. економиста

Радно искуство стекао током 41 године радног стажа на руководећим местима у привредним субјектима, а два мандата био председник Месне заједнице Каћ.
Дугогодишње радно искуство и животно искуство допуњује и обогаћује друштвено-политичка активност, посебно рад на реализацији програма у ПУПС који је доминантно заснован на принципима социјалне политике и решавању животних проблема, са израженим акцентом  на социјално угроженој популацији.
Непосредан рад и сарадња са многобројним организацијама и грађанским удружењима, Савезом инвалидских удружења, фирмама социјалног  типа као што је „ДЕС“ и хуманитарних асоцијација, такође доприноси ефектном раду и решавању проблема.

Као саветник Градоначелника за социјалну и дечију заштиту, поред осталог, пратио рад, проблеме и функционисање социјалних установа чији је оснивач Град, Покрајина или Република што је такође важан моменат за комплетну социјалну делатност на локалном нивоу. Залагање и допринос за Клубове пензионера у оквиру Месних заједница-за дневни боравак, као и канцеларије за инвалиде.

Био одборник Скупштине Града Новог Сада два мандата, 1974-1982. године. Одборник Скупштине Града Новог Сада од 2012-2016. године и сада започео други мандат.

Члан Градског већа за социјалну и дечију заштиту од јула 2016. године.
Председник Градског одбора ПУПС Нови Сад - други мандат.