Читај ми

БИЗНИС ФОРУМ „МОЈ БИЗНИС У ГЛОБАЛНОМ СЕЛУ“

Четвртак, 13. децембар 2018. године
9.30 часова
Хотел „Шератон“
Улица Полгар Андраша бр. 1

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић присуствоваће отварању бизнис форума под називом „Мој бизнис у глобалном селу“ у организацији удружења „Трг предузетништва“. Овај Фoрум je нaмeњeн првeнствeнo мaлим прoизвoђaчимa кoји желе дa рaзвиjу свoje прeрaђивaчкe кaпaцитeтe и бoљe се пoзициoнирajу нa тржишту.

Нови Сад, 12. децембар 2018. године