ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ПАРКИНГ СЕРВИС''

www.parkingns.rs

ЈКП „Паркинг сервис“ је наjмлађе комунално предузеће у Новом Саду. Основала га је Скупштина града, 16. децембра 2004. године, како би се све већи проблеми паркирања у Новом Саду решавали на озбиљан и систематичан начин. Делатност предузећа је одржавање, уређење и коришћење паркинга и јавних гаража, као и услуге друмског саобраћаја.

Циљ „Паркинг сервиса“ је да модернизује и унапреди културу паркирања у граду. То подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и прописно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову врсту услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин.

ЈКП „Паркинг сервис“ је организовало и применило нови систем паркирања у Новом Саду, који подразумева организацију паркиралишта у три зоне: црвену, плаву и белу и сасвим другачији систем наплате од оне која се до сада примењивала. Уместо инкасаната, на улицама су контролори, који проверавају да ли смо платили паркинг. А сама наплата се примењује кроз три могућности које имају грађани: путем паркомата, куповином паркинг карте на киоску и путем SMS поруке са мобилног телефона.

ЈКП „Паркинг сервис“

Стеван Лугоња,  директор
Филипа Вишњића 47
21000 Нови Сад

Телефон: 021/48-99-111
Факс: 021/48-99-119

www.parkingns.rs
office@parkingns.rs

Телефон за сервисне информације
Радним даном:
од 8:00 до 21:00
Суботом:
од 8:00 до 14:00
021/472-41-40