Читај ми

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Републичка агенција за просторно планирање огласила је јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посeбне намене међународног водног пута Е-80 - Дунав (Паневропски коридор VII)  и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) на животну средину који ће бити одржан од 20. марта до 18. априла 2013. године у трајању од 30 дана.

Нацрт просторног плана биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 9 до 14 часова у згради ЈП "Урбанизам" на Булевару цара Лазара 3.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана могу доставити  у писаној форми градској управи, у току трајања јавног увида, закључно са четвртком 18. априла 2013. године. Примедбе на Нацрт просторног плана могу се доставити и директно Републичкој агенцији за просторно планирање, 11000 Београд, Краља Милутина 10а.

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у среду 3. априла 2013. године са почетком у 12 часова у згради Привредне коморе Београда у Београду, улица Кнеза Милоша бр. 12, сала  4а на 4. спрату.

Јавна седница Комисије за јавни увид коју формира Републичка агенција за просторно планирање на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, у уторак 14. маја 2013. године, са почетком у 12 часова у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у Новом Саду, улица Владике Платона бб, сала 1.

Нови Сад, 1. април 2013. године