Читај ми

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У 2012. ГОДИНИ

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић упутио је Јавни позив за организовање спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2012. години. Реч је о мери активне политике запошљавања која предвиђа запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад, посебно незапослених из теже запошљивих категорија и која има за циљ остваривање одређеног друштвеног интереса. Дужина трајања јавног рада је 4 месеца.

За реализацију ове мере средства из градског буџета обезбеђено је 10.000.000,00 динара и Одлуком о додели средстава општинама / градовима на територији Аутономне Покрајне Војводине за суфинансирање мера или програма активне политике запошљавања Покрајнског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова, у износу од 4.800.000,00 динара.

Јавни радови од интереса за Град могу се организовати и спроводити у следећим областима: социјалним, хуманитарним, културним и другим делатностима, затим за одржавање и обнављање јавне инфраструктуре, одржавање и заштиту животне средине и природе и за послове од општег интереса који не спадају у редовну делатност јавних и јавно  комуналних предузећа или послове који спадају у редовне активности али се не могу обављати из средстава рада јавних и јавно комуналних предузећа.

Право учешћа у поступку организовања јавних радова имају: јавне установе и јавно комунална и друга јавна предузећа, привредна друштва, предузетници и задруге као и друштвене организације и удружења грађана.

Јавни позив је објављен на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs а све потребне информације могу се добити у Градској управи за привреду, телефоном на бројеве : 021 452 414 и 021 66 14 085.

          

Нови Сад, 10. април 2012. године